Avrasya Denetim
TR / EN

AVRASYA DENETİM HAKKINDA

Avrasya Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'de kurucu ortakların dışında, konusunda uzman, uzun yıllar Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, kamu ve özel sektör bankalarında yönetici ve denetçi olarak üst düzey görevler yapmış saygın kişilerle, YMM, baş denetçi, denetçi (SMMM) ve denetçi yardımcılarından oluşmaktadır.

Güvene dayanan ve etik değerlere bağlı ilişki, en iyi , pratik ve yüksek kalitede çözümler, dünya çapında hizmetler hedefliyoruz.

Avrasya olarak gelişime açık olmanın ve ekip çalışmasının önemini ve bu noktadaki sorumluluğumuzu biliyoruz.

Bağımsızlık, şeffaflık, güven ve tutarlılık, bağımsız denetimin ana hedefidir. Uzmanlık alanımız olan bağımsız denetimde bugüne kadar bu hedeflere ulaşmakta ki başarımız, bugün itibariyle bu konuda ki haklı gururumuza sağlam bir temel teşkil etmektedir. Bu alanda hedeflerimizi, planlarımızı ve standartlarımızı en üst seviyede belirledik. Bunun için müşterilerimizin haklı tercih sebebiyiz.

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ İLE İLGİLİ POLİTİKA VE UYGULAMALAR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca bankalardaki bağımsız denetim faaliyetlerine istinaden ilgili Yönetmelik’in 13. maddesi uyarınca kalite güvencesi sistemi oluşturulması gerekmektedir.

Ayrıca, Yönetmelik’in 5. maddesinin dördüncü fıkrasına göre bağımsız denetim faaliyetlerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (“Kanun”) ve Kanun’a ilişkin düzenlemeler, diğer ilgili düzenlemeler ile uluslararası denetim standartları dikkate alınarak gerçekleştirilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Kalite Güvence Sistem Politika ve Uygulamaları dosyasını yüklemek için tıklayınız.

MİSYON - VİZYON

Misyonumuz: Bağımsızlığı, şeffaflığı ve etik değerleri ön plana alan ulusal ve uluslar arası denetim, finansal raporlama ve eğitim standartlarına uygun faaliyet gösteren ve toplumsal çıkarları her şeyin üstünde tutan bir anlayışla ekonomik faaliyetlerin denetimini yapmaktır.

Vizyonumuz: Bağımsız denetimin saygın, ilkeli, dinamik ve daimi bir parçası olmaktır.

 
FAYDALI LINKLER
KGK - Kamu Gözetim Kurumu
SPK - Sermaye Piyasası Kurulu
BDDK
EPDK - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
KAP - Kamuyu Aydınlatma Platformu
MB - Maliye Bakanlığı
GİB - Gelir İdaresi Başkanlığı
TÜRMOB
İSMMMO
Resmi Gazete
Ticaret Sicil Gazetesi
TÜİK - Türkiye İstatistik Kurumu
İMKB - İstanbul Menkul Kıymet Borsası
TCMB - T.C. Merkez Bankası
IFAC - Int. Federation of Accountants
Financial Reporting Standards
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
İTO - İstanbul Ticaret Odası
TSPAKB
Fatih Denetim

FİNANSAL BİLGİLER
Döviz Alış Satış
USD 6.3635 6.3750
EURO 5.6647 5.7022
POUND 3.7817 3.8312